Επίσκεψη στην Α΄ Δημοτικού

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου επισκεφθήκαμε την Α΄Δημοτικού