ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΧΑΡΑΥΓΗΣ

3 Απριλίου 2009

Τα παιδιά στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος :

«ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

οργάνωσαν και πραγματοποίησαν ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ

στους δρόμους γύρω από το νηπιαγωγείο τους