28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940Η αρχή μιας συνάντησης με την ΙΣΤΟΡΙΑ ...


... και ήρθε η ΙΣΤΟΡΙΑ !!!
ΖΗΤΩ το " ΟΧΙ "