2η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2016-2017

Το Νηπιαγωγείο δεν είναι μόνο χώρος απόκτησης γνώσεων. Είναι  χώρος δημιουργίας, συνάντησης, κοινωνικής επαφής, γνωριμίας με τον γείτονα τον φίλο, τον παλιό συμμαθητή.
Καλές Γιορτές!!!