Χαμόγελο του Παιδιού

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου δίνουν    
φάρμακα στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ