ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του  Νηπιαγωγείου μας 
είναι και ... για τους Γονείς !