Ένα δάσος μια φορά

Παράσταση Κουκλοθέατρου στο Νηπιαγωγείο