Το Φθινόπωρο ήρθε...

 Το Νηπιαγωγείο  ξεκίνησε

Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει 

με χρώματα και καινούριους φίλους.