Η γιαγιά Μαρίκα Θυμάται

Αναμνήσεις από τα χρόνια της Κατοχής