ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ (2/12/2010)