ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 200823 Δεκεμβρίου 2008. Κάλαντα στη γειτονιά μας
23 Δεκεμβρίου 2008. Δίνουμε τρόφιμα στην Εκκλησία


23 Δεκεμβρίου 2008 . Αγοράζουμε φάρμακα και τα προσφέρουμε στους "ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ"